De kommer hver dag.

I dag har her kun været 6.

Mon ikke landmanden er glad for at de tager skadedyrene på marken.