Som nogen af jer måske har bemærket har Hundeulds -finger været på spil i download og fjernet en del opskrifter. Dette skyldes ophavsret/copyright, og der vil derfor fremover kun findes opskrifter, som er designet af Rokkens medlemmer eller hvor der er skriftlig tilladelse fre designeren til at offentliggøre opskriften på rokken.dk

Loven om ophavsret er efter min opfattelse meget kringlet, når der ikke ligefrem er tale om musik eller film, og det fik mig til i januar at stille spørgsmål til Kulturministeriet med efterfølgede spørgsmål til deres svar, og jeg citerer her et par af svarerne, som er hovedessensen:

"Ifølge ophavretsloven har den, som bearbejder et værk, fx ved at lave generelle eller større ændringer i værket ophavsret til værket i denne skikkelse. Den der har bearbejdet værket må ikke råde over værket på en måde, som strider mod ophavsretten til det oprindelige værk. Det betyder, at man ikke behøver at indhente samtykke for fx at lave en oversættelse og anvende denne i privat regi, men hvis oversættelsen skal offentliggøres, sælges eller på anden måde udnyttes kommercielt, kræver det tilladelse fra ophavsmanden til det oprindelige værk"

Dette fik mig til at spørge om hvornår noget var at betragte som offenligt, og I kan se svaret her:
KUM-2.jpg
(klik på billedet)


Det er måske stadig "kringlet", men der er ingen tvivl om, at Rokkens download falder ind under "offentligt" og "almenhed" og er altså årsag til de forsvundne opskrifter.