Her kan du læse om hvordan du skal forholde dig i forhold til ophavsretten på opskrifterAng. ophavsret:

Grundlæggende er det værd at huske, at uanset hvad man frembringer herhjemme, så er "ideen bag" omfattet af ophavsret. Det behøver ikke nødvendigvis være en særlig stor ting. Der skal bare være en eller anden form for skabende proces bag.

At have ophavsretten til f.eks. et mønster betyder kort og godt, at andre ikke må kopiere det uden dit samtykke. Det kan imidlertid tænkes at andre får præcis den samme ide som dig, og så selv laver det givne mønster. Det er de i deres fulde ret til, og de har som sådan også ophavsret til deres mønster selvom de to skulle være fuldstændig ens. At bevidst kopiere en andens mønster er imidlertid ulovligt.

Derudover findes der muligheden for at have mønsterpatent på bla. Et mønster til et stykke tøj. Der stilles imidlertid nogle krav før det kan opnås, og det koster en del penge. Mønsterpatenter bliver skrevet
ned og opbevares hos patent og varemærkestyrelsen. Hvis man har patent på et mønster, kan man forhindre andre i at lave det samme mønster - også selvom de ikke kender til patentet.

Begrebet "copyright" findes ikke i dansk lovgivning, og det giver ingen mening hverken at skrive det eller at bruge det som et argument for hverken det ene og det andet.
Det er ikke til at sige om Helle Falkenberg har patent på sine mønstre eller "kun" ophavsret, men uanset dette, så er det stadig ulovligt at begynde at dele opskrifterne. At gøre dette falder i samme kategori som eksempeltvist at dele ulovlig musik over internettet.

Selvom du oversætter teksten, er den stadig omfattet af ophavsretten. Det er en anden person, der har fundet på den, og det bliver han ved med at have, uanset hvilket sprog den er på. Det samme gælder, hvis du omskriver teksten, retter fejl eller på anden måde redigerer i den. Den er stadig omfattet af ophavsretten.

Billeder er tilsvarende omfattet af ophavsretten, og må derfor heller ikke bare deles frit.

I relation til spørgsmålet om mormoderens opskrifter fra loftet, så er omdrejningspunktet om der er en "formodning" for at de er omfattet af en anden persons ophavsret. Det kan være vanskeligt at afgøre, men
hvis du er i tvivl, så regn med at der nok er ophavsret på dem, og så er de ulovlige at dele.

Der er tre friheder, man må tage sig i relation til andre personers ophavsret:

a) Man har altid retten til at citere. Den går ud på at man må tage korte passager og offentliggøre dem frit, sålænge det bare sker med angivelse af kilde, og i begrænset omfang. Som regel tillader man ikke
mere end 1-2 linier fra en tekst som citat. Citatretten bliver hurtigt overtrådt, og særligt hvis man begynder systematisk at citere en hel tekst i små bidder, bliver det tolket som en bevidst overtrædelse af
ophavsretten.

b) Man har retten til at lave kopier til privatbrug, der anvendes indenfor privatsfæren. Den ret gælder imidlertid udelukkende for vedkommende selv og personens husstand. Øvrige familiemedlemmer, gode venner og diverse løse bekendtskaber falder udenfor, og er dermed ulovlige at dele med. Du må lave kopier til de personer, som du bor sammen med, og ingen andre. At lægge ting op på nettet, er med 100% garanti ulovligt.

c) Du må gerne låne f.eks. en opskrift ud. Det er ligegyldigt hvem du gør der til. Du må imidlertid ikke tage penge for det, eller kræve anden form for betaling. Du må imidlertid ikke låne f.eks. en opskrift ud digitalt, dvs. hvis
den er skannet ind eller på anden måde ligger på din computer. Det er kun fysiske opskrifter, som må lånes ud.

Personen, der låner en opskrift, må gerne tage en kopi af denne til eget brug. Igen gælder reglen med at opskriften kun må bruges af vedkommende eller dennes husstand, så ikke noget med at tage en kopi
og give den til en ven eller bekendt. Kopien må ikke være digital, dvs. heller ikke her noget med at skanne den ind eller skrive den af.

... det var vist det ..
Til sidst skal det lige siges, at det også er strafbart at gøre noget
ulovligt selvom man ikke kender loven, eller ved hvad den går ud på..
Så hvis I er i tvivl, så lad være ..