PDA

Se fuld version : Ordsprog lidt omskrevetrokken
11-12-2006, 23:31
Hej her er lige et par ordsprog som er omskrevet til en lidt anden sprog
Hvis i skulle ligge inde med flere så sæt dem ind her og lad os se hvad vi kan samle:-)

Nød lærer nøgen kvinde at spinde (1. udgave)

Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen

Nød lærer nøgen kvinde at spinde (2. udgave)

Ynk indpoder blottet feminist at fabrikere klæde udfra uld, hør eller bomuld

Den der graver en grav for andre, risikerer selv at falde i den

Personer, der er optagne af entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med væsentlige statistiske risici for selv at blive offer for omtalte virksomhed

En svale gør ingen sommer

Iagttagelsen af en enkelt repræsentant for familien Hirundinidæ bør ikke give anledning til spekulationer om varmere årstiders umiddelbart forestående indtræden

Et æble om dagen holder lægen af døren

Daglig indtagelse af speciel kerne indeholdende frugt minimerer kontakt med repræsentanter for sundhedssektoren

Et råddent æble i kurven vil fordærve de andre

En i singularis talt overgemt kerneholdig frugt vil, dersom den placeres iblandt flere lignende genstande i beholder af naturlige fibre, med en vis sikkerhed at regne, besmitte sine omgivelser med samme fordærvelse.

For mange kokke fordærver maden

Tilstedeværelse af overflødig assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art og konsistens

Gammel kærlighed ruster aldrig

Almenmenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent - eller aldrig - begyndende tendens på oxydering


Liden tue kan vælte stort læs

Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge


Lige børn leger bedst

Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible

Af børn og fulde mennesker skal man høre sandheden

Oprigtige hentydninger og slet skjulte personlige oplysninger fremkommer oftest fra intoksikerede individer samt fra personer, som endnu kun er i besiddelse af en infantil modningsgrad.

Af skade bliver man klog

Efter at have været udsat for et udefra påført traume eller økonomisk mén vil der være grundlag for opgradering af erfarings- og intelligensniveau.

Blind høne kan også finde korn

Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutive cereal-enheder.

Brændt barn skyr ilden (1)

Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt og kendskab med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme

Brændt barn skyr ilden (2)

Flamberet pode undviger kemiske reaktioner, der udvikler høj termik

Tomme tønder buldrer mest ( 1. udgave)

Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter.

Tomme tønder buldrer mest (2. udgave)

Forhenværende væskeemballerede cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem tidligere fyldningsgrad og nuværende evne til lydfrembringende virksomhed

hundeuld
07-11-2009, 23:16
Å ja å ja *120**120**120*

supersine669
07-11-2009, 23:38
(ghfSuper herlig (6)(t)

2ve2ve
07-11-2009, 23:43
De er bare supersjove....(awd

Inge K
07-11-2009, 23:55
Supplement til løjerne:

Når krybben er tom bides hestene

Blandt heste kan der, efter indtagelse af de forelagte foderstoffer, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af overvejende aggressiv karakter.

'De er sure' sagde ræven om rønnebærrene

Efter gentagne gange frugtesløst at have forsøgt at opnå fysisk kontakt med rønnetræets frugter, udtalte R.H.Røde sarkastisk:'Jeg tør udtrykke formodning om, at bærrenes pH-værdi er væsentlig lavere end 7'

Slå ikke større brød op end du kan bage

Det må ej anses for tilrådeligt at ansatte og selverhvervende under bagerierhvervet overvurderer produktionsapparatets energetiske ydeevne og fysiske kapacitet.

Kast ikke med sten når du selv bor i et glashus

Individer, der er hensat i transparent domiciler, bør ikke anvende fragmenter af geologisk oprindelse som kasteskyts.

Endnu en til
Lige børn leger bedst

Hvorfor er der slet ingen børn, der vil lege med Skæve Thorvald?